Regulament de ordine interioară

Regulament de ordine interioară

Componența comisiei
Ec. Carpiuc Adriana Manager
Prof. Baciuc Maria Elisabeta Director
Prof. Carpiuc Gabriela Mariana membru al Consiliului Profesoral
Prof. Carpiuc Adriana Iuliana membru al Consiliului Profesoral

Având în vedere prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor din Învăţământul Preuniversitar de stat şi a Ordinelor Ministrului Educaţiei Naţionale în urma consultării cu toţi factorii implicaţi în procesul instructiv – educativ, Consiliul de Administraţie al Liceului Tehnologic„Virgil Madgearu” din Suceava aprobă următoarele:

Leave us a Comment